Dekan:

Prof. Ruhi AYANGİL

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi

ruhi@ayangil.org


Sempozyum Koordinatörü:

İsmail ERTÜRK

Manchester Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

ismail.erturk@mbs.ac.uk


Koordinatör Yardımcısı:

Dr. Seza SİNANLAR USLU

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

sezasinanlar@gmail.com


Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kent Kültürü Yönetmeni:

Yeşim YALMAN

yesim.yalman@istanbul2O10.org


Sempozyum Sekreteri:

Pınar ÜNER YILMAZ, Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

pinaruner@gmail.com


Sempozyum Asistanı:

Esra BERKMAN, Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

esraberkman@gmail.com


Yuvarlak Masa Asistanı:

Dr. Z. Gülçin ÖZKİŞİ, Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

zgulcinozkisi@yahoo.com


Grafik Tasarım:

Çağatay BİLSEL, Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü

cbilsel@gmail.com


Web Tasarımı:

Umut Burcu TASA, Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü

utasa@yildiz.edu.tr

© 21. Yüzyılda Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu

Organizasyon

http://www.sts.yildiz.edu.tr/
http://www.sts.yildiz.edu.tr/index.php?pro=fak&sayfa=gen&dil=en