11 Kasım 2010 Perşembe


09:00 - 09:45:    Kayıt ve Karşılama


09:45 - 10:00:    Hoşgeldiniz Konuşmaları

Prof. Ruhi Ayangil, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Şekib AVDAGİÇ, İstanbul 2010 AKB Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü


10:00 - 10:30:    Açılış Konuşmaları

Dr. Supachai PANITCHPAKDI, UNCTAD Genel Sekreteri

Hayati YAZICI, Devlet Bakanı


10:30 - 10:30:    Ara


10:45 - 12:30:   Oturum 1

YARATICI ŞEHİRLER VE ENDÜSTRİLER: Vizyon ve Meseleler

Bu oturumda, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) Yaratıcı Endüstri bölümü başkanı Edna dos Santos, yaratıcı şehir kavramının bulucusu Charles Landry ve Manchester Üniversitesi’nden Kültürel Ekonomi ve Finans konularında uzman İsmail Ertürk, “yaratıcı şehir” ve “yaratıcı endüstri” kavramlarını açıklayacak; dünyadan örneklerle şehirlerin ve ülkelerin kalkınmasında yaratıcı etkinlikler ve ekonominin geleceğini tartışacaklar ve sempozyumda işlenecek konulara bir çerçeve çizeceklerdir.

Oturum Başkanı: Prof. Ruhi AYANGİL, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Konuşmacılar:   

Edna Dos Santos DUISENBERG, UNCTAD Yaratıcı Endüstri Programı Başkanı

İsmail ERTÜRK, Manchester Üniversitesi Kültür Ekonomisi Uzmanı

Charles LANDRY, Comedia Başkanı, İngiltere


12:30 - 13:30:    YTÜ Öğle Yemeği


13:30 - 14:45:   Oturum 2

YARATICI ŞEHİRLERE KÜRESEL BAKIŞ

Bu oturumda dünyada yaratıcı şehir stratejileri geliştirmiş, uygulamaya sokmuş şehirlerin; "yaratıcı şehirden ne anladıkları, niçin bu stratejiyi benimsedikleri, şehrin bu stratejiden neler kazandığı konuları işlenecek ve dünya şehirlerinin kalkınması ve rekabeti açısından yaratıcı şehir kavramına olan farklı yaklaşımlar tartışılacaktır.

Oturum Başkanı: Dr. Seza SİNANLAR USLU, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi

Konuşmacılar:   

Max van ENGEN, Amsterdam Belediyesi Sanat ve Kültür Dairesi Başkanı

Dr. Jin PAN, Shanghai Yaratıcı Endüstriler Merkezi, Başkan Yardımcısı

Dr. Asım GÜZELBEY, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı


14:45 - 15:00:    Ara


15:00 - 16:15    Oturum 3

ULUSAL VE KENTSEL EKONOMİK BÜYÜME MODELİ OLARAK YARATICI ENDÜSTRİLER-1

Yaratıcı endüstriler; şehir kalkınması, istihdam yaratma ve küresel kentler arası ekonomik rekabet için önemli bir politika aracı durumuna gelmiştir. Yaratıcı endüstriler bağlamında dünyanın önde gelen ülkeleri ve yerel yönetimleri önemli girişimler başlatmakta ve yürütmektedir. Bu iki oturumda, A.B.D'den, Asya'dan, Avrupa'dan ve Türkiye'den örneklerle, bu ülkelerden gelen uzmanlar şehir kalkınmasında yaratıcı endüstrilerin nasıl kullanıldığını anlatacaklardır.

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sedat AYBAR, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar:

Desmond HUI, Hong Kong Çin Üniversitesi Kültür ve Gelişim Merkezi Direktörü

Beth SIEGEL, ABD Mt Auburn Ortaklığı Başkanı

Aziz YENİAY, Küçükçekmece Belediye Başkanı12 Kasım 2010 Cuma


09:00 - 10:15    Oturum 4

ULUSAL VE KENTSEL EKONOMİK BÜYÜME MODELİ OLARAK YARATICI ENDÜSTRİLER-2

Yaratıcı endüstriler; şehir kalkınması, istihdam yaratma ve küresel kentler arası ekonomik rekabet için önemli bir politika aracı durumuna gelmiştir. Yaratıcı endüstriler bağlamında dünyanın önde gelen ülkeleri ve yerel yönetimleri önemli girişimler başlatmakta ve yürütmektedir. Bu iki oturumda, A.B.D'den, Asya'dan, Avrupa'dan ve Türkiye'den örneklerle, bu ülkelerden gelen uzmanlar şehir kalkınmasında yaratıcı endüstrilerin nasıl kullanıldığını anlatacaklardır.

Oturum Başkanı: Füsun GENÇSÜ, UltraRPM Yönetici Ortağı

Konuşmacılar:

John HOWKINS, Howkins & Associates Yöneticisi

Dimiter GANTCHEV, Dünya Yaratıcı Endüstriler Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Başkanı, Cenevre

Hüseyin Uran TİRYAKİOĞLU, İstanbul Sanayi Odası Yönetm Kurulu Üyesi


10:15 - 10:30:    Ara


10:30 - 11:45:    Oturum 5

YARATICI ENDÜSTRİLER VE GİRİŞİMCİLER: Alan Örnekleri

Kalkınma modelleri yaratıcı sanayiye ağırlık verdikçe, yaratıcı sanayi işletmeleri kuran ve yöneten girişimcileri yetiştirmek ve desteklemek özellikle önem kazanmıştır. Facebook, Apple gibi şirketleryaratıcı sanayi içinde yer alır. Bu şirketleri kuran, geliştiren girişimcilerin becerileri ve niteliklerinin geliştirilmesi, bu tür girişimcilerin sayısının artması, öbür sanayi kolları ile sinerjik ilişkilere girilmesi önemli bir ekonomi politikası olmaktadır. Bu oturumda, değişik ülkelerden başarılı yaratıcı sanayi girişimcilerinden bu alanda başarılı olma koşullarını dinleyeceğiz.

Oturum Başkanı: Yeşim YALMAN, Istanbul 2010 AKB Ajansı Kent Kültürü Yönetmeni

Konuşmacılar:  

Alnoor MITHA, Manchester Shisha Direktörü

Aslı KIYAK İNGİN, Mimar, Tasarım Yöneticisi

Beate BECKER, ABD Mt Auburn Temsilcisi

Arhan KAYAR, Mimar, DDF Kurucu ortağı


11:45 - 13:30:    YTÜ Öğle Yemeği


13:30 - 14:45:    Oturum 6

YARATICI ENDÜSTRİLERİN KÜRESEL ŞEHİRLER SIRALAMASINDAKİ ROLÜ

Küresel kentlerin yatırım ve turist çekmek için birbiriyle rekabetinde, kültür alanını da içeren yaratıcı etkinlikler ve yaratıcı endüstri büyüklüğü önemli bir rol oynamaktadır. Bunun sonucu, küresel şehirleri rekabetçi biçimde derecelendiren, sıralayan listelere olan talep artmıştır. Bu oturumda bu tür derecelendirme ve sıralama endeksleri geliştirmiş üç uluslararası kurum -Comedia, Creative Cities Organisation ve World Cities Centre-bu endekslerde kullanılan değişkenleri anlatıp tartışacaklardır. İstanbul'un, bu tür endekslerdeki yeri karşılaştırılmalı olarak ele alınacaktır.

Oturum Başkanı: Zeynep GÖĞÜŞ, Gazeteci

Konuşmacılar:   

Dr. Linda LEES, Creative Cities International, LLC Yöneticisi

Oli MOULD, Küreselleşmeye Dünya Kentleri Merkezi Üyesi, Loughborough Üniversitesi

Charles LANDRY, Comedia Başkanı, İngiltere

Fikret TOKSÖZ, İstanbul 2010 AKB Ajansı Eğitim Projesi Yönetmeni, TESEV İyi Yönetişim Programı Direktörü


14:45 - 15:00:    Ara


15:00 - 16:50:    Kapanış Oturumu

YUVARLAK MASA - İSTANBUL: KÜLTÜR BAŞKENTİNDEN KÜRESEL YARATICI ŞEHRE

Yuvarlak masada, sempozyumdaki altı oturum sonrası, İstanbul'un ekonomik geleceğine "yaratıcı şehir" ve "yaratıcı endüstrilerin yapabileceği katkı farklı açılardan ele alınacak, "Avrupa Kültür Başkenti" unvanından sonra, istanbul'un küresel "yaratıcı şehirler" sıralamalarında baş yerlere tırmanması için neler yapması gerektiği tartışılacaktır. Yuvarlak masa katılımcılarıyla sempozyum öncesi bir toplantı yapılarak sempozyum ve yuvarlak masanın amaçları tartışılacak, katılımcıların önerileri değerlendirilecek ve ortak olarak saptanacak sorular çerçevesinde sempozyum sonunda yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecektir. Yuvarlak masada, ayrıca, İstanbul'da UNCTAD'la işbirliği ile "Uluslararası Yaratıcı Şehir ve Endüstriler Araştırma Enstitüsü" kurma konusunda düşünce ve öneriler geliştirilecektir.

Moderatörler:    

İsmail ERTÜRK & Charles LANDRY

Katılımcılar:

Şekib AVDAGİÇ, İstanbul 2010 AKB Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı

Prof. Ruhi AYANGİL, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Nevzat BAYHAN, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü

Hüsamettin KAVİ, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Danışma Kurulu Başkanı

C. Tanıl KÜÇÜK, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Esra Nilgün MİRZE, İstanbul 2010 AKB Ajansı Dış İlişkiler Direktörü

Yiğit ŞARDAN, Reklamcılar Derneği Başkanı

Agâh  UĞUR, Borusan Holding CEO

Gündüz VASSAF, Psikolog, Yazar


16:50 - 17:00:    Ara


17:00 - 17:20:    Kapanış Değerlendirmesi

İsmail ERTÜRK, Manchester Üniversitesi Kültür Ekonomisi Uzmanı

© 21. Yüzyılda Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu

Program

http://www.sts.yildiz.edu.tr/
http://www.sts.yildiz.edu.tr/index.php?pro=fak&sayfa=gen&dil=en

21. YÜZYILDA YARATICI ŞEHİRLER VE ENDÜSTRİLER SEMPOZYUMU

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu